DSCN1394

Olje & gass

Vi har lang erfaring på olje og gassinstallasjoner innen for drift og vedlikehold, hvor vi bidrar med kostnadseffektive løsninger. Tverrfaglige team utfører oppgaver på flere områder, med bruk av tilkomstteknikk ved hjelp av tau og utstyr.

Dette kan omfatte inspeksjon, rigge- og løfteoperasjoner, mekanisk arbeid og modifisering, samt generelt vedlikehold som overflatebehandling, isolering og reparasjonsoppdrag. Oppdragene utføres med et minimum av mannskap som kan gjennomføre oppdraget uforstyrret i forhold til andre fagdisipliner ombord.

Vår kunders erfaring er at denne gjennomføringmodellen gir betydelige besparelser sammenlignet med tradisjonelle tjenester.

I prosjektene vi er involvert i dekker vi ofte mange forskjellige disipliner innenfor reparasjon, vedlikehold og modifikasjoner. Alle våre operatører er utdannet for arbeid i tau, med erfaring fra arbeid i høyden og i områder med vanskelig tilkomst. Et større antall av våre medarbeidere har tverrfaglig kompetanse og fagbrev fra flere områder.

Har du spørsmål?

Martin Print BW Portrett 33446

Martin Saure Bogen

Operational Resource Manager
Bjørn Harald Print BW Portrett 33568

Bjørn Harald Celius

Business Area Manager Oil & Gas