Fredrik Stubbe 7

ESG

I Vertikal Service har vi alle en null-filosofi. Det betyr at vårt overordnede mål er å unngå skader på personer, utstyr eller miljø. Vi vil forebygge ulykker og skader, og skape en positiv bedriftskultur.

HMS/K

Kontinuerlig forbedring er grunntanken for både HMS- og kvalitetsarbeidet i Vertikal Service.

Tjenestene vi tilbyr skal holdes innenfor samfunnets aksepterte etiske normer og verdisyn. Samtidig skal de til enhver tid tilfredsstille avtalt kvalitet. På denne måten skal vi fylle kundens behov og forventinger uten at det går på bekostning av mennesker og miljø.
 

Sertifiseringer
Vertikal Service er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Vertikal Service styringssystem oppfyller kravene i norske lover og forskrifter.
Selskapet er prekvalifisert i EPIM som er en felles kvalifiseringsordning for oljeindustrien, samt i Achilles.
 

  • Styringssystemet til Vertikal Service AS er oppbygd etter ISO 9001:2015

  • Vi er registrert i kvalifikasjonssystemet Achilles med ID-nummer 26810

  • Vi er registrert i kvalifikasjonssystemet Sellihca med ID-nummer 112597

  • Vertikal Service AS tilfredsstiller kravene til kategori 2 leverandører i NORSOK S-06

Politikk og miljømål for HMS og kvalitet

ISO sertifikat Vertikal Service 2023-24

Vertikal Service redegjørelse åpenhetsloven

Tommy Hedstrøm 5

Har du spørsmål?

Bjørn Harald Print BW Portrett 33568

Bjørn Harald Celius

Business Area Manager Oil & Gas