Fredrik Stubbe 4

Vannkraft

Kombinasjonen tilkomstteknikk og rigging sammen med vår solide fagkunnskap gir et godt verktøy for å øke sikkerheten og fremdrift. 

Vi tilbyr sammen med Servi AS også komplette systemleveranser med mekanisk konstruksjon, produksjon, samt hydraulikk og styringssystem. 

Tjenester (tilfeldig rekkefølge) 

 • Service og vedlikehold. 

 • Mekanisk demontasje og montasje. 

 • Konstruksjon og produksjon av mekaniske komponenter. 

 • Prosjektering, og design av hydraulikk og styringssystem. 

 • Overflatebehandling, sandblåsing og maling. 

 • Fjellsikring. 

 • Rigging. 

Kompetanse (tilfeldig rekkefølge) 

 • Overflatebehandling- Frosio. 

 • Industrimalere. 

 • Fjell og bergverk. 

 • Tilkomstteknikk ISO 9600. 

 • Rigg. 

 • Sveisere. 

 • Industrimekanikere. 

 • Ingeniørtjenester. 

 • Montasjeledelse. 

 • Arbeidsledelse. 

 

Vår erfaring er hovedsakelig fra mekanisk utstyr i vannvei, både innen lukesystem, ventiler og rørgater.  

Har du spørsmål om vannkraft?

Åsmund Print BW Portrett 33497

Åsmund Teigen Vaage

Business Development Manager
Leif Print BW Portrett 33552

Leif Røv

Business Area Manager Renewables